Blog – Việt Hand

MEN VI SINH CHO TÔM GIÚP NUÔI TRỒNG ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Men-vi-sinh-cho-tom

MEN VI SINH CHO TÔM GIÚP NUÔI TRỒNG ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO. Men vi sinh cho tôm đã trở thành một trong những biện pháp rất phổ biến trong thời gian gần đây để tăng hiệu quả nuôi trồng. Bởi đây không chỉ là hướng đi bền vững, góp phần giải quyết các vấn đề[…]

Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến

Kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến

Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến Kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến kết hợp đang được áp dụng rộng rãi do phù hợp với khả năng đầu tư của nhiều nông dân. Yêu cầu kỹ thuật cũng không đòi hỏi khắt khe như mô hình nuôi tôm thâm canh – bán[…]

Vai trò của chế phẩm sinh học đối với nghề nuôi tôm

Chế phẩm sinh học (probiotics) đóng vai trò quan trọng hơn trong ngành nuôi tôm Khi ngành nuôi tôm chuyển sang thâm canh, nguy cơ về dịch bệnh tăng lên, sức khỏe của tôm trở nên rất quan trọng và có vai trò quyết định đến sự thành công của một vụ nuôi. Phương pháp truyền thống[…]