Blog - Việt Hand

10 bệnh thường gặp ở tôm mà bạn nên biết. ( Phần 1 )

10 bệnh ở tôm

10 bệnh thường gặp ở tôm mà bạn nên biết. Tôm là một trong những loài nuôi trồng thủy sản phổ biến nhất ở Việt Nam. So với các loài khác, nghề nuôi tôm thường mang lại lợi nhuận cao, tốc độ thu hoạch nhanh hơn và chi phí sản xuất tương đối thấp. Tuy[…]

MEN VI SINH CHO TÔM GIÚP NUÔI TRỒNG ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Men-vi-sinh-cho-tom

MEN VI SINH CHO TÔM GIÚP NUÔI TRỒNG ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO. Men vi sinh cho tôm đã trở thành một trong những biện pháp rất phổ biến trong thời gian gần đây để tăng hiệu quả nuôi trồng. Bởi đây không chỉ là hướng đi bền vững, góp phần giải quyết các vấn đề[…]

Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến

Kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến

Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến Kỹ thuật nuôi tôm sú cải tiến kết hợp đang được áp dụng rộng rãi do phù hợp với khả năng đầu tư của nhiều nông dân. Yêu cầu kỹ thuật cũng không đòi hỏi khắt khe như mô hình nuôi tôm thâm canh – bán[…]

Vai trò của chế phẩm sinh học đối với nghề nuôi tôm

Chế phẩm sinh học (probiotics) ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn đến tính bền vững của ngành nuôi tôm và kỳ vọng sẽ có những tiến bộ mạnh mẽ hơn nữa thông qua việc sử dụng chế phẩm cộng sinh (synbiotics) và các hệ thống biofloc, semi-floc. Khi ngành nuôi tôm chuyển sang thâm canh, nguy cơ về dịch bệnh tăng lên, sức khỏe của tôm trở[…]

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon