VIETHAND YUCCA - C (plus) - Việt Hand

VIETHAND YUCCA – C (plus)

Liên hệ

Công dụng:
– Hấp thụ nhanh khí độc NH3, NO2 ao nuôi.
– Cấp cứu tôm cá nổi đầu
– Tạo môi trường thông thoáng cho tôm cá phát triển.

    Gọi ngay
    icons8-exercise-96 chat-active-icon
    chat-active-icon