BIO ZYME GREEN – Việt Hand

BIO ZYME GREEN

Liên hệ

Công dụng:
– Làm giàu thức ăn, dinh dưỡng tự nhiên
– Phong phú hệ sinh thái
– Thúc đẩy nhanh quá trình tự làm sạch môi trường.
– Không hoặc giảm thay nước
– Tiết kiệm chi phí thức ăn