CÔNG NGHỆ RƠM TẠO HẠT FLOC (Dạng gói) - Việt Hand

CÔNG NGHỆ RƠM TẠO HẠT FLOC (Dạng gói)

Liên hệ

Công dụng:
– Làm giàu thức ăn, dinh dưỡng tự nhiên
– Phong phú hệ sinh thái
– Thúc đẩy nhanh quá trình tự làm sạch môi trường.
– Không hoặc giảm thay nước
– Tiết kiệm chi phí thức ăn