EXTRA – Việt Hand

EXTRA

Liên hệ

Công dụng :

– Phân hủy nhanh chất thải hữu cơ dư thừa.
– Giảm lượng bùn hình thành, giảm sự hình thành khí độc.
– Sạch đáy, sạch nhớt bạt.