S-ONE – Việt Hand

S-ONE

Liên hệ

Công dụng :

– Kiểm soát tảo độc
– Phân hủy nhanh các chất bài tiết, thức ăn dư thừa, chất thải hữu cơ, xác tảo tàn
– Phân hủy các cặn lơ lửng, bóng nước, sạch môi trường nuôi
– Thúc đẩy nhanh quá trình tự làm sạch môi trường
– Gây màu trà, ổn định màu nước