UP 35 Chuyên biệt xử lý nước cho ao nuôi có độ mặn cao – Việt Hand

UP 35 Chuyên biệt xử lý nước cho ao nuôi có độ mặn cao

Liên hệ

Công dụng :

– Phân hủy nhanh các chất bài tiết, thức ăn dư thừa, chất thải hữu cơ, xác tảo tàn giảm lượng bùn hình thành.
– Tạo màu trà, ổn định màu nước.
– Thúc đẩy nhanh quá trình làm sạch môi trường nuôi trồng.