VIETHAND ĐÁY (Dạng hũ) – Việt Hand

VIETHAND ĐÁY (Dạng hũ)

Liên hệ

Công dụng:

– Tạo màu trà, màu tảo khuê cho nước
– Phân huỷ nhanh mùn bã chất hữu cơ các chất nhầy nhớt. Giảm lượng bùn hình thành.
– Giảm lượng khí độc H2S, NH3
– Thúc đấy nhanh quá trình làm sạch nước
– Ức chế và tiêu diệt mầm bệnh