XỬ LÝ ĐÁY CAO CẤP BIO VIETHAND (Dạng hũ) - Việt Hand

XỬ LÝ ĐÁY CAO CẤP BIO VIETHAND (Dạng hũ)

Liên hệ

Công dụng:
– Tạo màu trà, màu tảo khuê cho nước.
– Sạch hoàn toàn nhớt đáy.
– Phân huỷ thức ăn thừa, xác tảo tàn.
– Ổn định các chỉ số COD, BOD, pH
– Bổ sung thức ăn phù du cho tôm.