XỬ LÝ ĐÁY KAS PLUS ( Dạng hũ ) – Việt Hand

XỬ LÝ ĐÁY KAS PLUS ( Dạng hũ )

Liên hệ

Công dụng :

-Phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ, giảm lượng bùn hình thành

-Phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, các chất bài tiết, chất thải, xác tảo tàn

-Cải thiện chất lượng nước.