XỬ LÝ KHÍ ĐỘC X – NITRO – Việt Hand

XỬ LÝ KHÍ ĐỘC X – NITRO

Liên hệ

Công dụng:
– Giảm hình thành khí độc từ gốc.
– Giảm mùi hôi tanh
– Phân hủy nhanh chất thải hữu cơ dư thừa.