XỬ LÝ NƯỚC F5 ( Dạng gói ) – Việt Hand

XỬ LÝ NƯỚC F5 ( Dạng gói )

Liên hệ

Công dụng:
– Phân huỷ các chất hữu cơ, các chất bài tiết, thức ăn dư thừa.
– Phục hồi và làm sạch môi trường nước.
– Kiểm soát khí độc, giảm mùi hôi.