XỬ LÝ NƯỚC THẢI VIETHAND – Việt Hand

XỬ LÝ NƯỚC THẢI VIETHAND

Liên hệ

Công dụng:
– Cải thiện chất nước thải ra môi trường, giảm mùi hôi thối.
– Giảm các chỉ số COD, BOD.