XỬ LÝ TẢO ĐỘC-X-TẢO - Việt Hand

XỬ LÝ TẢO ĐỘC-X-TẢO

Liên hệ

Công dụng:
– Cắt tảo an toàn, không gây sập tảo
– Ổn định môi trường nuôi
– Phân hủy thức ăn thừa, xác tảo tàn