Ủ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP – Việt Hand

Ủ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP

Liên hệ

Công dụng:
– Phân hủy chất thải hữu cơ nhanh chóng, chuyển hóa thành các chất có lợi cho môi trường.
– Giảm thiểu mầm bệnh và mùi hôi.