VIETHAND VH-NƯỚC (Dạng gói) – Việt Hand

VIETHAND VH-NƯỚC (Dạng gói)

Liên hệ

Công dụng:
– Phân huỷ các chất bài tiết, thức ăn thừa, xác tảo tàn trong nước.
– Phục hồi môi trường nước làm bóng và sạch nước.
– Giảm chỉ số COD, BOD, cân bằng độ PH.
– Khử khí độc hình thành trong ao.
– Tạo môi trường tốt cho vi sinh vật có lợi phát triển, kìm hãm vi sinh vật có hại.