XỬ LÝ MÙI CHUỒNG TRẠI Cho gia cầm – Việt Hand

XỬ LÝ MÙI CHUỒNG TRẠI Cho gia cầm

Liên hệ

Công dụng:
– Thúc đẩy quá trình lên men hữu cơ.
– Giảm mùi hôi từ chất thải ra môi trường.
– Cân bằng vi sinh, giảm nguy cơ mắc bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường.